رضا تاجیک

همکاری با درنیکا از 18 تير 1401

مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ

زبان‌های مسلط

فارسی فارسی
رضا تاجیک dornica