تیم درنیکا

Dornica's Team
عاطفه صادقیان

عاطفه صادقیان

مدیر واحد پشتیبانی

عارف بابایی

عارف بابایی

مدیر واحد IT

آیناز شهباززاده

آیناز شهباززاده

سرگروه تیم توسعه وب - سفارش مشتری سازمانی

محمد ملک پور

محمد ملک پور

سرگروه تیم دیجیتال مارکتینگ - کنترل کیفیت

عاطفه اسدی

عاطفه اسدی

سرگروه تیم توسعه وب - سفارش مشتری غیر سازمانی

سالار ساری نوایی

سالار ساری نوایی

سرگروه تیم توسعه وب - فرانت اند

محمدرضا جوینی

محمدرضا جوینی

برنامه نویس ارشد Back-End

اسماعیل اصغری ریکنده

اسماعیل اصغری ریکنده

برنامه نویس ارشد Back-End