کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین

کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین

میزگرد تخصصی بررسی چالش ها و مطالبات شرکت های دانش بنیان کشاورزی، با حضور نقش آفرینان اکوسیستم فناوری و نوآوری کشاورزی؛ دکتر قربانعلی نعمت زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران، دکتر همت الله پیردشتی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مهندس احمد رضاییان مدیرعامل شرکت دانش بنیان البرز افراز طبرستان (درنیکا) و مدیر عاملان شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه کشاورزی، برگزار می شود.

این کنفرانس توسط کارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری پارک علم و فناوری استان مازندران برگزار شده و  به بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای توسعه  دانش بنیان کشاورزی می پردازد. شایان ذکر است که پنج موضوع زیر در خلال این برنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

  1. شرکت های دانش بنیان در کشاورزی؛ فرصت ها و چالش ها
  2. جایگاه بخش دانش بنیان در رشد بخش کشاورزی
  3. نقش و اهمیت تحقیقات کشاورزی در رشد کشاورزی دانش بنیان
  4. اقتصاد دانش بنیان و اشتغال در کشاورزی
  5. نقش توسعه شرکت های دانش بنیان در امنیت غذایی، خود اتکایی و حفاظت از منابع پایه کشاورزی

زمان برگزاری کنفرانس اقتصاد کشاورزی، ساعت 16:45 الی 19:00 روز چهارشنبه  5 بهمن ماه سال جاری می باشد. عموم نقش آفرینان اکوسیستم فناوری و نوآوری می توانند بصورت حضوری (در دانشگاه علوم کشاورزی) یا مجازی  ( از طریق این لینک ) در برنامه شرکت فرمایند.