بازدید اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان مازندران از مجموعه درنیکا

بازدید اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان مازندران از مجموعه درنیکا

عبدالله مهاجر دارابی، ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران باتفاق نائب رئیس و رئیس خزانه اتاق بازرگانی؛ از مجموعه درنیکا بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی چگونگی روند اجرای طرح تنظیم بازار از طریق اپلیکیشن موبایل ساخته شده توسط شرکت البرز افراز طبرستان؛ انجام شد. اتاق بازرگانی استان در تلاش است تا با ایجاد هماهنگی بین بازرگانان، صاحبان صنایع و همکاری با دستگاه های اجرایی به اعتلای جایگاه بازرگانی و صادرات استان بپردازد و همکاری با شرکت البرز افراز طبرستان جهت دستیابی به این مهم در همین راستا انجام گردید.