تیم درنیکا

Dornica's Team
محمد ملک پور

محمد ملک پور

سرگروه تیم دیجیتال مارکتینگ - کنترل کیفیت

مرتضی رودباری

مرتضی رودباری

کارشناس تدوین و موشن گرافیک

سید احمدرضا ساداتی

سید احمدرضا ساداتی

کارشناس تدوین و موشن گرافیک

ابراهیم رضازاده انگفامی

ابراهیم رضازاده انگفامی

کارشناس تدوین و موشن گرافیک

الهه ناز جلالی

الهه ناز جلالی

کارشناس گرافیک

حنانه کلمری

حنانه کلمری

کارشناس توزیع و تبادل محتوا