ارزش ما

Our Value
ما در درنیکا با ترویج فرهنگ تعالی و پایبندی به اخلاق، در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده حرکت مي‌كنيم. دستیابی به دانش و فناوری های نو، سازمان ما را در حرکت به سوی تعالی توانمند می سازد. با مدیریت خلاقانه منابع، در تلاشیم تا محصولات و خدمات خود را به مشتریان ارائه نموده و برای ذینفعان، نتایج درخشان و ارزش های پایدار خلق نماييم.
dornica