مشخصات شغل

Job Details

موقعیت شغلی: اسکرام مستر

درنیکا از سال 1388 تا به امروز تلاش کرده تا با بهره گیری از علم و دانش، به بهبود و توسعه صنعت IT بپردازد. اکنون با سالها تجربه و بهره گیری از تیمی جوان و پویا، خدمات خود را علاوه بر استان های مختلف کشور، به خارج از مرزهای کشور نیز ارائه می دهد.

اگر روحیه کار تیمی در محیطی دوستانه و صمیمی را دارید؛ و در کنار داشتن دانش و تجربه به توسعه فردی خود هم اهمیت می دهید؛ ما در مسیر درنیکا به همراهی چون شما نیاز خواهیم داشت.

 

جهت فعالیت در این موقعیت کاری از شما انتظار داریم که:

 • چند تیم حرفه ای اسکرام را راهبری کنید.

 • از برگزاری رویدادهای اسکرام به نحو مطلوب، اطمینان حاصل کنید.

 • کارها را پیگیری کنید و در راستای کنترل پروژه های محوله، برنامه ریزی لازم را انجام دهید.

 • موانع و مشکلات بازدارنده پیش روی تیم توسعه محصول را پیگیری کنید و در صورت نیاز، مشکلات را به مدیران بالادستی ارجاع دهید.

 • برای نوشتن roadmap محصول، بکلاگ محصول ارزش محور و OKRs محصول، به تیم و مالک محصول کمک کنید.

 • مواردی همچون Burndown Chart و Velocity و غیره را به صورت منظم تهیه کنید.

 • با ذینفعان، مالک محصول، اعضای تیم و سایر بخش‌های شرکت ارتباط موثر داشته باشید.

 • با آموزش، جلسات منظم retrospective و غیره، تیم را به سمت یک تیم خودسازمانده هدایت کنید.

 • همراه با سایر اسکرام مسترها، نقاط ضعف سازمان و تیم را شناسایی کنید و با بازخورد موثر، در جهت بهبود فرآیندها گام بردارید.

 

توانایی‌های فنی مورد نیاز

 • داشتن درک کامل از
 • آموزش و پیاده سازی فرآیند اسکرام و نظارت بر روند آن
 • آموزش و نظارت بر مالک محصول
 • ساماندهی و تسهیل جلسات اسکرام
 • تحلیل اسپرینت و روند کارها در جهت تخمین ظرفیت کاری تیم
 • تعریف مدت زمان یک اسپرینت
 • تحویل تعهدات هر یک از اعضای تیم و Sprint Planning
 • توانایی تحلیل و آماده‌سازی گزارش اسپرینت
 • تحلیل user story و شناسایی ریسک‌های مرتبط
 • آموزش و هدایت تیم در راستای self-organizeو cross-functional شدن
 • حذف موانع تاثیرگذار در کار تیم و روند پروژه
 • حفاظت تیم از مشکلات و تعاملات بیرونی
 • شناسایی مشکلات موجود در روند کارها و ارائه راه حل
 • پذیرش مسئولیت روند انجام پروژه ها و عملکرد تیم
 • تعریف و توسعه استانداردهای توسعه نرم افزار
 • بروزرسانی دانش عمومی در مورد روان‌شناسی و شیوه‌ی برطرف ساختن مشکلات بین اعضای تیم
 • روانسازی تعاملات گروههای تیم برای کمک به تیم در جهت رسیدن به پتانسیلهای بالقوه
 • حفظ روابط عمومی قوی با تمامی مدیران محصول و بخشهای مختلف
 • محول کردن وظایف، مسئولیت ها و حدود اختیار به پرسنل پروژه

مسئولیت‌ها

 • پشتیبانی از تیم توسعه برطبق SCRUM
 • سازماندهی و تسهیل راه حل با توجه به SCRUM
 • هدایت تیم در راستای رعایت تمام زمانبندی های فرآیند
 • بهبود خلاقیت و کارایی تیم
 • نظارت بر کارایی تیم و ارائه فیدبک به اعضا
 • پیگیری و ایجاد راهکارهایی برای رفع مشکلات و ارتقای عملکرد تیم
 • ساماندهی و تسهیل جلسات اسکرام (Daily, Retrospective, Review, ...) و نظارت بر کارایی تیم
 • شناسایی احتیاجات اولیه و یا منابع مکمل جهت اجرای پروژه
 • کمک به مالک محصول در جهت ایجاد درست و نوشتن بک لاگ محصول
 • کمک به به مالک محصول در جهت اولویت بندی و آماده سازی درست آیتم های بک لاگ محصول
 • کمک به مالک محصول در جهت اطمینان از داشتن یک بک لاگ محصول قابل مدیریت
 • کمک به مالک محصول در تنظیم و تخمین نسخه های محصول
 • کمک به مالک محصول در جهت شناسایی ریسک های پروژه
 • نظارت بر چگونگی انجام فعالیت های مهندسی
 • نظارت مداوم بر مراحل و فرآیندها
 • نظارت بر هماهنگی تیم و کار تیمی و پیگیری امور تا حصول نتیجه
 • نظارت بر عملکرد اعضای تیم پروژه، ارائه و مستند سازی بازخورد عملکرد و گزارشات مربوطه
 • مانیتور کردن نقاط عطف و قابل دستیابی در پروژه
 • همکاری موثر با مدیر فنی و مدیر و مالک محصول