فروشگاه آنلاین اپل بازطراحی شد

فروشگاه آنلاین اپل بازطراحی شد

author

مدیر

مدیر

فروشگاه آنلاین اپل پس از یک قطعی کوتاه با شکل و امکاناتی تازه در دسترس قرار گرفت. این وب‌سایت حالا ظاهری جدید دارد و از بخش ویژه‌ای تحت عنوان Store بهره می‌برد که اصلی‌ترین محل وب‌سایت اپل یعنی فروشگاه آن است.فروشگاه آنلاین اپل پس از یک قطعی کوتاه با شکل و امکاناتی تازه در دسترس قرار گرفت. این وب‌سایت حالا ظاهری جدید دارد و از بخش ویژه‌ای تحت عنوان Store بهره می‌برد که اصلی‌ترین محل وب‌سایت اپل یعنی فروشگاه آن است.

فروشگاه آنلاین اپل بازطراحی شد

فروشگاه آنلاین اپل پس از یک قطعی کوتاه با شکل و امکاناتی تازه در دسترس قرار گرفت. این وب‌سایت حالا ظاهری جدید دارد و از بخش ویژه‌ای تحت عنوان Store بهره می‌برد که اصلی‌ترین محل وب‌سایت اپل یعنی فروشگاه آن است.فروشگاه آنلاین اپل پس از یک قطعی کوتاه با شکل و امکاناتی تازه در دسترس قرار گرفت. این وب‌سایت حالا ظاهری جدید دارد و از بخش ویژه‌ای تحت عنوان Store بهره می‌برد که اصلی‌ترین محل وب‌سایت اپل یعنی فروشگاه آن است.فروشگاه آنلاین اپل پس از یک قطعی کوتاه با شکل و امکاناتی تازه در دسترس قرار گرفت. این وب‌سایت حالا ظاهری جدید دارد و از بخش ویژه‌ای تحت عنوان Store بهره می‌برد که اصلی‌ترین محل وب‌سایت اپل یعنی فروشگاه آن است.


ارسال نظر جدید:

captcha