تیم درنیکا

Dornica's Team
آیناز شهباززاده

آیناز شهباززاده

سرگروه تیم توسعه وب - سفارش مشتری سازمانی

عاطفه اسدی

عاطفه اسدی

سرگروه تیم توسعه وب - سفارش مشتری غیر سازمانی

سالار ساری نوایی

سالار ساری نوایی

سرگروه تیم توسعه وب - فرانت اند

محمدرضا جوینی

محمدرضا جوینی

برنامه نویس ارشد Back-End

اسماعیل اصغری ریکنده

اسماعیل اصغری ریکنده

برنامه نویس ارشد Back-End

محدثه صالحی هیکویی

محدثه صالحی هیکویی

برنامه نویس Back-End

مقدسه برزگر

مقدسه برزگر

برنامه نویس Back-End