هیئت کشتی شهرستان ساری

هیئت کشتی شهرستان ساری
تکنولوژی: PHP , MYSQL , CSS , HTML ,JQUERY. Bootstrap
سال اجرا: 1393
زبان: فارسی

مشاهده جزئيات
 
کارتینگ ساویز

کارتینگ ساویز
تکنولوژی: PHP , MYSQL , CSS , HTML , FLASH
سال اجرا: 1388
زبان: فارسی - انگلیسی

مشاهده جزئيات
 
وب سایت هواداران باشگاه فوتبال نساجی

وب سایت هواداران باشگاه فوتبال نساجی
تکنولوژی: PHP , MYSQL , CSS , HTML ,JQUERY
سال اجرا: 1389
زبان: فارسی

مشاهده جزئيات
 
باشگاه نساجی مازندران

باشگاه نساجی مازندران
تکنولوژی: PHP , MYSQL , CSS , HTML ,JQUERY , FLASH , XML
سال اجرا: 1392
زبان: فارسی - انگلیسی

مشاهده جزئيات