سوالات متداول

سوالات متداول

مشکلات متداول کامپیوتری

سوالات و مشکلات متداول کامپیوتری را از این قسمت می توانید مطالعه نمایید.

1- ریست مرورگر
2- نصب فلش پلیر
3- عوض کردن   uni-code مرورگر
 

دلیل این اتفاق ایجاد تغییردر کارت گرافیک است.
1- برای کارتهای گرافیک Intel  می توانید ازفلش بالا پیین + Ctrl + Alt  استفاده کنید .
2- برای کارتهای گرافیک  NVidia نیز بر روی صفحه Desktop راست کلیک کنید، Screen Resolution را انتخاب کنید، سپس در قسمت Orientation گزینه ی Landscape  را انتخاب کنید .
 سوال های متداول یو پی اس

متن تست

  • فضای موجود کافی باشد
  • سطح زمین توان تحمل وزن دستگاه را دارا باشد
  • نصب دستگاه باعث ایجاد مزاحمت برای کارکنان یا اختلال در کارها نشود.
  • شرایط محیطی مکان انتخابی مناسب باشد (حرارت ایده آل برای باتری ۲۰◦C تا ۲۵◦C و حرارت کارکرد UPS 0 – ۴۰ ◦C می باشد و رطوبت بین ۹۰% – ۲۰% باشد نویز محیط زیاد نباشد که روی کارکرد UPS تاثیر بگذارد
  • تجهیزات ایمنی جهت دسترسی آسان به یو پی اس فراهم باشد.
  • نصب یو پی اس نباید برجریان هوا و شرایط محیطی تجهیزات تاثیری بگذارد .
  • سعی شود کلیدها و ابزار سوئیچ و کنترل یو پی اس در یک مکان باشد .
  • در محل انتخاب شده برای نصب یو پی اس؛جای امنی برای تعبیه باتری وجود داشته باشد .شریک 1
شریک 5
شریک 4
شریک 3
شریک 2
شریک 1